Hotel Villa
česky english français german

Karel Zeman

 

Ve znamení Marse a Venuše

 

              

 

 Výstava proběhla ve dnech   

8. listopadu 2012 - 7. ledna 2013

 

Vzpomínka na vernisáž:  

   

 

 

 

  

  Úvodní slovo k vernisáži:

 

RNDr. Karel Žižkovský   

 

Grafiky, kterým nic neschází

 

          Když si budete pečlivě prohlížet staré renesanční rytiny, dojdete k názoru, že jejich tvůrci se přiblížili k vrcholu dokonalosti. Každá vyrytá čárka do měděné desky svědčí o jejich mistrovství: přesvědčivá plasticita lidských těl, sugestivní záznamy krajiny, virtuózní reprodukování obrazů slavných malířů, mistrovské zpracování jednotlivých detailů.

         Budete-li sledovat a pečlivě studovat dnes vystavené práce akademického malíře a grafika Karla Zemana, dojdete k podobnému zjištění, i když ne všechny grafické listy jsou zpracovány touto ušlechtilou a časově náročnou technikou. Jeho rytecká práce se vyznačuje důmyslnou kaligrafií modelujících linií, kvalitním rozvržením kresby, a do krajnosti promyšleným obsahem, stejně jak tomu bylo v dobách, kdy královna grafických technik – mědirytina – byla v největším rozkvětu. Stejně precizní provedení musíme ale hledat i u jeho ostatní grafické tvorby, kdy autor uplatňuje spojení rytiny s leptem.

         Prohlédneme-li si pečlivě umělcovu postavu se zvláštním zaměřením na ruce, vnutí se nám otázka: jak je možné, že ten velký Karel, stojící vedle mrňavého Karla (tedy mne) má tak jemné prsty, tak citlivé dlaně, které mu umožňují zpracovat se stejnou něhou volné měděné desky i drobná exlibris? V jeho případě platí jednoduchá odpověď: má smysl pro dokonalost, a jeho duše je otevřená pro poselství dobra, krásy a radosti. Ruce si s tím umějí poradit. A Zemanovy ruce jsou poslušné nástroje člověka, který miluje život, neustále se zdokonaluje, hledá u svých předchůdců vzory pro svou tvorbu, je renesančním člověkem dneška, jak je s oblibou hodnocen, a chodí neustále s očima udiveně otevřenýma, aby mohl sledovat, v duši zaznamenávat a do mozku zapisovat všechny ty zázraky, které nám svět a ta naše krásná zemička nabízí. Dívá se na slunce vycházející nad přímkou hladiny moře, obdivuje ušlechtilé věže katedrál, stejně jako stepilé kmeny borovic, je nadšen krásným malovaným barokním talířem, který vyzdobily stejně šikovné ruce jako ty jeho, zamýšlí se nad otázkami života a smrti, raduje se z maličkostí, má rád rodinu, své blízké, ale i lidičky, pro které má život stejný smysl jako po něho. K tomu musíme přidat úsměv bezelstného člověka; teprve potom pochopíme, že ten obr je naplněn dobrotou, laskavostí a něhou, pokud není okolnostmi drážděn k obraně. Pak se stává divokým granátníkem, jak se sluší na dlouholetého vojáka 1. moravského pluku „Kaiser Franz“ a je dobré se mu vyhýbat. Proto prosím, nedráždit!

         Sluší se připomenout vzdělání Karla Zemana, abychom se dopátrali pravdy o jeho nevšedních uměleckých schopnostech. Začneme v Brně, kde absolvoval Školu uměleckých řemesel a jeho talent ovlivnil zvláště ve třídě grafiky laskavý a mimořádně nadaný profesor Dalibor Chatrný. Na profesory měl zvláštní štěstí i v pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové, kde studia začínal v ateliéru prof. Karla Svolinského, pokračoval v proslulém ateliéru Zdeňka Sklenáře, a grafické řemeslo zdokonaloval pod vedením Sklenářova asistenta Jiřího Anderle. Přidáme-li k oběma školám ještě trvalou Karlovu potřebu neustále studovat historickou literaturu, pátrat v antikvariátech a starožitnických krámech po vzácných grafických skvostech, pak si začneme uvědomovat, co všechno se skrývá pod označením „renesanční člověk“. Úmyslně se zde až v závěru zmiňuji o realizaci medailí, kterých je možná více než grafických listů, ale ve výstavních prostorách hotelu je nelze vystavit. Tedy ano: Karel Zeman je významným autorem nádherných, často oceňovaných medailí, jejichž tvorbě se pro zlost sběratelů grafiky věnuje více, řídíce se heslem „žít se přeci musí“.

         Pokud jste si povšimli, že jsem se v dnešním úvodním slově vyvaroval popisování jednotlivých grafických listů a lístečků, která nám autor nabízí k vidění, pak jsem tak učinil proto, že rozmanitost námětů, neopakovatelný rukopis a virtuózní řemeslné provedení si zaslouží pečlivé studium každého z vás. Věřím, že najdete své oblíbené náměty, ať už znázorňují napoleonské války, připomínají mytologické příběhy či reagují na poezii významných českých básníků. Každý list je krásnou ryteckou básní, která nás musí oslovit, aby došlo k splynutí duše tvůrce a diváka.

         Dovolte mi, abych toto upřímné velebení grafického díla Karla Zemana zakončil slovy profesora Josefa Kouteckého, který v jednom pojednání o autorovi v závěru napsal: Na jeho grafikách nic neschází a ničeho není moc. Jsou právě tak akorát! Souhlasím, a věřím, že i mnohý z vás po prohlídce Zemanova díla dojde ke stejnému závěru.

 

Hotel Villa
Hotel Villa, Okrajní 1, 100 00 Praha 10
tel: +420 274 777 717     e-mail: reservation@hotel-villa.cz     mapa     GPS: 50°4'52.84"N,14°28'55.43"E     mapa stránek     © Hotel Villa     maxell-cz     k4design
Hotel Villa