Hotel Villa
česky english français german

    

Herbert Kisza

 

Všechny krásy světa

 

 

 

Výstava proběhla ve dnech   

8. listopadu - 30. prosince 2018

 

Vzpomínka na vernisáž:

 

 

 

  Úvodní slovo k vernisáži:

 

 RNDr. Karel Žižkovský

  

         Na svět se lze dívat očima dítěte, laskavým pohledem člověka nezaujatého či zapšklého škarohlída. K těm, kteří se dovedou dívat bystře a s potěšením objevují krásu i tam, kde ji nepředpokládáme, patří i dnešní autor barevných grafických listů realizovaných technikou leptů s akvatintou, akademický malíř a grafik Herbert Kisza. Narodil se 16. června 1943 v Podoboře u Českého Těšína, studoval na Škole uměleckých řemesel v Brně a následně malbu u profesora Fišárka v letech 1961-1967 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Patří do skupiny umělců, které bychom mohli nazvat pokračovateli snového realismu, a jeho všestrannost se stala předpokladem pro úspěch. Na jeho kontě najdeme mimořádně propracované obrazy zachycující krajinu v proměnách ročních období i světla, měnícího pohled na přírodu v průběhu několika hodin, tak jak sluneční paprsky, oblaka či vítr vtiskují krajině nový charakter i něžný půvab. Socha, v podstatě realistická, je spojením prvků humorných až karikaturních propojených s čistou realitou, tam kde to záměr autora vyžaduje. Pohádkové bytosti, rostlinná seskupení, abstrahované fantastické motivy, to vše propojil autor v jedinečný celek, přičemž úzkostlivě respektuje výchozí materiál: pískovec, kámen či dřevo, kdy volí často pozůstatky stromů, které „zemřely vestoje“.

           Ale pro nás je zajímavý svět grafiky, který obohatil o nový pohled na krajinu, v níž žije a nachází zdroj inspirace. Herbert Kisza pevně zakořenil ve starobylém městě Kadaň, ale jeho povaha jej nutí k neustálém pohybu a zvědavost jej provází na četných cestách po krajině blízké, zastavěné komíny a chladicími věžemi elektráren, zbrázděné někdy až krutou činností bezohledného člověka. Kupodivu i zde nachází romantická zákoutí, skřítky a víly usazené v kořenech padlých stromů, objevuje poezii zapomenutých rybníčků i opuštěných tůní, obdivuje pokroucené kmeny věkovitých jabloní odolávajících náporům podkrušnohorských větrů i mrazu a pamatujících německé starousedlíky. Nachází staré kříže zázrakem přežívající v té krajině, která měla zcela zpustnout, ale vitalitou přírody se postupně vrací k životu. Je dokumentarista i poeta v jedné osobě. Výsledkem jsou kompozičně vyvážené grafické listy, jejichž atmosféru i půvab podtrhuje pestrobarevná paleta často výrazných barev. Zvolená grafická technika barevných leptů s převahou akvatinty pak zcela umožňuje autorovi sugestivně vystihnout náladu vybraného motivu, v němž nikdy nechybí varování pro člověka i naděje, že nic není ztraceno, ale je třeba přírodu bránit před chamtivci a blázny. Berta Kisza to dovede, je nadaný, pilný a jeho fantazie je nevyčerpatelná. Všechny listy, které postupně realizoval nejen v Česko - Slovensku, nesou pečeť jeho neopakovatelného rukopisu. Je pochopitelné, že na svých cestách se zatoulal i do vzdálených zemí, které někdy jen obdivujeme z cestopisných filmů (Čína, Nepál) a i tam vystihl charakter krajiny a pečlivě zaznamenal romantické i poeticky laděné prvky, které s jistotou a často přímo na místě nejen nakreslil do skicáků, ale někdy okamžitě převedl na kovové desky a vytiskl ve své malé převozné alchymistické dílně. Tak tomu bylo v minulosti a snad - nebo právě proto - je jeho grafika tak pravdivá, okouzlující a dovede nás sugestivně vtáhnout do centra dění.

         Jen se podívejte na monumentální štíty tyčící se k nebesům v Nepálu! Jsou hrozivé, lákají svým tajemství člověka zvídavého a mnohý z nás (já ne!) by chtěl vystoupat až o oblakům, aby zahlédl další vrcholy hor dosvědčující tvůrčí schopnost Nejvyššího Tvůrce. Mně postačí ty romantické záznamy, které pro diváka Berta Kisza připravil a které dnes můžeme na výstavě obdivovat. Grafické listy z Číny jsou kreslené básně, nic si nezadají se starými mistry, kteří štětcem zachytili půvaby přírody: romantické vodopády, pokroucené kmeny bonzají, tiché hladiny jezer. To co nakreslili čínští malíři perem či štětcem, to dokázal přesně zpodobnit na svých barevných listech Berta Kisza s obdivuhodnou jistotou, aniž by vypustil ony poetické prvky tak významné pro tuto krajinu.

Ale vraťme se domů, a Kadaň je Kiszův domov. Tady i v nejbližším okolí najdeme Nebeský rybníček, oponu, již vytvořily stepilé stromy, Golgotu, kde tři okleštěné stromy připomínají tři kříže, zatímco jiné tři stromy tetelící se v širém prostoru připomínají Tři grácie. Vždyť stromy jsou pro Herberta Kiszu posvátné, svou věkovitostí, houževnatostí a zoufalou snahou přežít upozorňují člověka, že život je veliký zázrak a hlupáci nemají právo do velkolepého díla Stvořitele nesmyslně zasahovat. Stará jabloň vzpomíná a po sedmnácti letech už příliš unavená věčným vzdorováním stává se mementem krajiny, stejně jako grafické listy Herberta Kiszy, renezančního umělce současnosti.

 

   

Hotel Villa
Hotel Villa, Okrajní 1, 100 00 Praha 10
tel: +420 274 777 717     e-mail: reservation@hotel-villa.cz     mapa     GPS: 50°4'52.84"N,14°28'55.43"E     mapa stránek     © Hotel Villa     maxell-cz     k4design
Hotel Villa