Hotel Villa
česky english français german
            Karel Demel

             Intimní grafická sdělení

 

  

  

 

Výstava proběhla ve dnech   

9. září - 31. října 2021

 

Vzpomínka na vernisáž:

 

 

     

 

Úvodní slovo k vernisáži:

  RNDr. Karel Žižkovský

 

Intimní grafická sdělení Karla Demela

 

         Představovat účastníkům dnešní vernisáže akademického malíře a grafika, pražského rodáka (28.2.1942) Karla Demela, je téměř zbytečné. Předně proto, že v této galerii před léty nabídl své grafické listy, jež byly návštěvníky nadšeně oceněny, a zvláště pak proto, že autor v současnosti patří k nejvýznamnějším tvůrcům české grafiky a jeho tvorba se vymyká běžnému normálu. Je technicky dokonalá, obsahově bohatá, nabízí divákovi pohled do světa, který pro sebe umělec objevil a v němž nacházel a nachází odpovědi proč, jak a kam směřuje člověk dvacátého prvního století.

         Demel není pouze ilustrátor nebo realizátor krásných motivů. Je člověkem myslícím, hloubavým, reagujícím na niterný svět, v němž žije a jenž ovlivňuje jeho tvorbu. Nehledejme náměty bez hlubokých prožitků, nehledejme záznamy obyčejných běžných lidských příběhů. Takový Karel Demel není. Reaguje na podněty patřící k jeho životu, jsou mu blízké svým hledáním odpovědi na smysl bytí, jsou vyznáním člověka, který prožívá dramata i radosti, bolest i potěšení a vyjadřují jeho potřebu sdělit své hluboce niterné prožitky spřízněným duším, hledajícím stejně jako on cestu v bludišti, labyrintu světa. Demel hledá a pátrá po pravdě. Je filozofem a zároveň básníkem, který si vybírá jemu blízká témata, autory i básníky, hudebníky i skladatele kteří oslovili jeho bolavou duši a stejně jako on hledají odpověď na věčnou otázku: kdo jsi člověče, kam kráčíš ve své naivní domýšlivosti, že jsi pánem světa, Vesmíru? Karel hledá a je pozorným posluchačem vnitřního hlasu který mu velí, našeptává: studuj, pátrej a nacházej pravdu, snaž se pochopit umělce jež tě inspirovali, kteří nabízejí doušek z pramene vody živé, z pramenů poznání. Hledej a nacházej! A Karel hledá, pátrá, nachází, je pečlivým zvídavým posluchačem a práce které po dlouhém, pečlivém studiu vznikají, jsou vždy intimním vyznáním člověka, jenž pochopil podstatu vnitřních pocitů těch, kteří jej inspirovali.

         A ti, kteří jej inspirovali? Bylo jich mnoho, Karel je člověk zvídavý, neopakuje se a stále znovu objevuje spřízněné duše o nichž pak jeho grafické listy vypravují. Spolupracoval s Lyrou Pragensis i dalšími nakladatelstvími, pro něž realizoval soubory grafických listů či zajímavé grafiky pro bibliofilské tisky. Zajímavý soubor vznikl v době, kdy jej okouzlil zpívající belgický básník mimořádného významu Jacques Brel, jehož život byl plný rozporů. Střídal milenky, v Paříži se stal králem šansonu, a přesto zůstal vnitřně opuštěn, o čemž svědčí i písně v nichž opěvuje lásku i samotu. Umřel brzy a Karel se ve svém díle snaží probádat jeho rozporuplnou povahu. Grafické listy jsou důkazem že se mu pokus pochopit genia šansonu podařil. Také další grafické listy věnované tentokrát Apollinairovi jsou dokladem o tvůrčím hledání Karla Demela. Jedinečné listy, jimiž vyzdobil knihu „Pásmo“ svědčí o tom, že nejen pochopil básníkovo sdělení, ale pronikl až za pomyslný obzor jeho duše.

         Je namístě zmínit se ještě o jednom autorovi, který už tři roky plně zaměstnává grafikovu mysl. Tím člověkem je opět rozporuplný básník Isidor Lucien Ducasse a jeho „Zpěvy Maldororovy“. Tato zatím poslední inspirativní kniha básní Karla zcela pohltila a na dlouhou dobu se stala jeho myšlenkovou potravou. Bádání, pátrání, kreslení, variace, studie, grafické listy. Těch studijních kreseb bylo dvě stě a grafických listů, jejichž část na dnešní výstavě divák v premiéře uvidí, bylo čtyřicet pět. Jen necelá třetina listů je vystavena v galerii Villa, ale i tak výmluvně hovoří o grafikově vypravěčské schopnosti, jehož talent je nepopiratelný. Můžeme se divit, obdivovat, snad žasnout, ale v první řadě si musíme uvědomit jaké nevšední a rozsáhlé dílo autor realizoval. Nebudu chválit, byla by to jen další slova, je třeba pozorně se dívat a pochopit. Jen tak snad objevíme básníkovo i grafikovo vyznání o věčném hledání tím výše zmíněným labyrintem. A Karel? Už určitě hledá další inspiraci, jež ovlivní jeho práci v příštích letech.

         Na výstavě ale najdeme i další grafické listy jejichž námět prozrazuje, že Karel Demel je nejen „filozofujícím“ grafikem a básníkem, ale i znalcem světa hudby, o čemž svědčí listy vystavené v prostorách této galerie. Dvě věty Berliozovy Fantastické symfonie prezentují listy s názvem „Na plese“ a „Sabat“. Mahlerovu Desátou symfonii si v duchu poslechneme při prohlížení listu, který je stejně výmluvný jako pocta slavným světovým trumpetistům jejichž virtuózní hra umělce inspirovala i potěšila. Geniálně zpracované mědirytiny „Harfa“ a „Ateliér“ pak dokazují, že Karel tuto náročnou techniku ovládá stejně dokonale jako barevný lept s akvatintou doplněný o zásahy rulety. Kombinovanou technikou jsou zpracovány a pečlivě vytištěny i listy z vystaveného triptychu „Nekonečno, Cesta, Odpoutání“. Závěr? Karel Demel nezapře svá studia v ateliéru Zdeňka Sklenáře a Jiřího Anderle na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kterou absolvoval v letech 1968-1974.

         Snad nejlépe pochopíme grafické dílo Karla Demela, když si poslechneme na závěr slova, která napsal k souboru sedmi listů věnovaných Hectoru Berliozovi: „Fantastickou symfonii jsem slyšel poprvé ještě za dob studií na pražské konzervatoři. Hrál jsem tehdy na tubu, později na pozoun. Jako začínající tubista jsem byl hrdý na to, že se snad budu moci na svůj neobvyklý nástroj podílet na tlumočení Berliozových myšlenek. O půl století později, jako grafik, mám vzrušující příležitost vyjádřit výtvarně svůj obdiv, dokonce lásku k této fascinující skladbě…“ Obdiv, nadšení, lásku a potřebu vyjádřit podstatu dění hledejme v celém rozsáhlém Demelově díle, a můžeme se těšit, že i další grafické opusy budou stejně výmluvné a sdělné!


Hotel Villa
Hotel Villa, Okrajní 1, 100 00 Praha 10
tel: +420 274 777 717     e-mail: reservation@hotel-villa.cz     mapa     GPS: 50°4'52.84"N,14°28'55.43"E     mapa stránek     © Hotel Villa     maxell-cz     k4design
Hotel Villa