Hotel Villa
česky english français german
                    Pavel Sukdolák

          Grafická poezie

  

  

Výstava proběhla ve dnech   

3. září - 31. října 2020

 

Vzpomínka na vernisáž:

 

 

Úvodní slovo k vernisáži:

  RNDr. Karel Žižkovský

 

Poetický svět Pavla Sukdoláka

        

          Možná si někdo z pamětníků na dnešní výstavě vzpomene na přehlídku grafických listů Pavla Sukdoláka, která se zde konala už v roce 2008. Tenkrát bylo Pavlovi teprve třiaosmdesát let, byl plný energie a jeho grafické listy už patřily ke kulturnímu dědictví českého výtvarného umění. Čas nelze zastavit, a tak dnes lehce v předstihu oslavíme jeho pětadevadesáté narozeniny. Narodil se v Humpolci 21. září 1925, svůj život zcela zasvětil umění a jeho grafické listy bychom našli ve sbírkách světových i předních českých galerií. Vystudoval Akademii výtvarných umění u profesora Silovského v Praze a od šedesátých let minulého století se plně věnuje grafické tvorbě v technice barevného leptu a akvatinty. Přesto, že jeho první listy – krajinné motivy – jsou zcela realistické a potvrzují skutečnost, že autor je výtečný kreslíř, pak postupně pro sebe vysnil svět, v němž se sny prolínají s realitou, vzpomínky na dětství, mládí, dospělost se střetávají s filosofickými úvahami o smyslu života, v němž největší Tvůrce veškerenstva i krásy – Bůh – hraje prim.

         Ten svět fantastické imaginace je plný magických symbolů, zvláštních geometrických a písmových znaků, vegetativních i živočišných prvků, a díky citlivému propojení do kompozičně promyšlených celků nám autor dovoluje vstoupit do tajemné rajské zahrady, kde vládne poezie ve všech podobách. Nenalezneme zde nejen slavné sbírky básníků či vynikající hudební skladby významných skladatelů, ale i umělecké skvosty předních malířů a grafiků. Ten, kdo jednou vstoupí do takové zahrady, v níž vládne harmonie a klid, pochopí, že krása stále dovede pohladit nitro, potěšit smutné a rozveselit lidi dobré vůle. Je opakem dnes tolik propagované ošklivosti a hnusu. Grafické listy Pavla Sukdoláka to dovedou. Mizí smutek, lidskou duši naplní příjemný klid a radost z toho, že nalezl spřízněné jedince, jimž osud člověka není lhostejný a hledání pravdy patří stále i v dnešním znovu pomýleném světě k základním hodnotám, bez nichž by se nedalo žít.

Základem pro každý Pavlův grafický list je přesně promyšlená kresba pastelem, která napoví budoucí podobu hotového díla. Teprve po dokončení této kresby autor zpracovává kovové desky, z jejichž soutisku se zrodí nový grafický list. A barvy zazáří, světlo se objeví tam, kde má být, šifry budou zašifrovány pro zvídavé hledače tajemství, zakódované myšlenky i vzpomínky se postupně dotknou zvídavého člověka -  diváka a upřímné vyznání citlivého mělce proniká do našich duší. Takový je Sukdolák - malíř, grafik, ilustrátor. Na jeho kontě bychom našli mnoho vybraných bibliofilských tisků, které obohatil o půvabné grafické listy, jejichž kvalita je vždy stejně vysoká jako obsah psaného textu.

x  x  x

Poezie, Sukdolákova radostná hra, vzpomínky, jeho životní úvahy nás budou provázet i dnešní výstavou. Stačí pozorně sledovat každý grafický list a objevíme ten báječný svět, kouzelnou zahradu, do níž nám dovolil nahlédnout, vstoupit, aby nás naplnila radost.

         Jen se dívejte, tady na nás hledí podivná světýlka. Jsou to oči dávno zavátých bytostí nebo bludičky nad tajemnou mokřinou ukrytou v zelené temnotě? Je na každém z nás, aby se dopátral pravdy, té „vlastní“ pravdy.  Nahlédneme do hlubin pradávných oceánů, kde žili tvorové, o nichž vypovídají jen pozůstatky, fosilie zakleté do tvrdých kamenů. Pokusíme se rozluštit šifru a přečteme si vzkaz, v němž autor oznamuje: ne, neprozradím, co jsem se dozvěděl, sami si přečtěte to grafické sdělení, stojí to za to. Ještě se společně podíváme na venkovský masopust a uvědomíme si, jak lze jednoduchými symbolickými znaky přesně vystihnout atmosféru toho divokého, bláznivého třeštění lidiček posílených skleničkou. Vzpomeňme si na barevný grafický list s námětem masopustu z rukou výtvarníka Karla Beneše a pochopíme, jak pestrý je výrazový svět obou umělců.

         Každý Sukdolákův list je záznamem zajímavého děje či filosofickým vyznáním člověka, jehož život byl naplněn láskou k bližním, přátelům a důvěrou v Boha. Dnešní výstava je toho důkazem a nám nezbývá než v závěru upřímně a s radostí říci autorovi: Pavle Sukdoláku, děkujeme za všechny ty krásné grafické listy, které jsi celý život nabízel nám sběratelům, milovníkům umění a které přinášejí radost všem, kdo obdivují moderní tvorbu, moderní, nikoliv módní! Díky.

Hotel Villa
Hotel Villa, Okrajní 1, 100 00 Praha 10
tel: +420 274 777 717     e-mail: reservation@hotel-villa.cz     mapa     GPS: 50°4'52.84"N,14°28'55.43"E     mapa stránek     © Hotel Villa     maxell-cz     k4design
Hotel Villa